VHG Garantie

Garantie van uw VHG-hovenier vhg
Gaat u in zee met Jissink Hoveniers, úw VHG-hovenier, dan kunt u rekenen op:
• vakkundige aanleg of renovatie van uw tuin
• deskundig advies
• planmatig onderhoud

Dit wordt allemaal vastgelegd in een heldere, gedetailleerde offerte. U ontvangt deze samen met een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden van Branchevereniging VHG.
En als er dan toch iets misgaat? Omdat u zaken doet met een VHG-hovenier, heeft u – wanneer uw klacht terecht is – op basis van deze voorwaarden de garantie dat fouten en schade worden hersteld.

Algemene Consumentenvoorwaarden
Uw VHG-hovenier overhandigt u bij de offerte altijd een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden die hij hanteert. Deze zijn goedgekeurd door de Consumentenbond en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In de voorwaarden staat wat u van de hovenier kunt verwachten, maar ook waar u zelf op moet letten.

Heeft u vragen over de Algemene Consumentenvoorwaarden? Neem dan contact op met uw hovenier.

Professionaliteit gegarandeerd
Jissink Hoveniers:
• goed verzekerd is tegen bedrijfsaansprakelijkheid
• is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
• de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland correct toepast
• de Algemene Consumentenvoorwaarden van VHG toepast

Meer over VHG Garantie leest u hier.